Krmiljenje silosov

 Ves krmilni del ,za vse silose je montiran v eni krmilni omari,na kateri je prigrajen tudi
glavni display. Vsi ostali komandni pulti pa so vezani v lokalno omrežje (8kos) in imajo vsi dostop
do krmilnega dela.Na vsakem komandnem mestu tako operater vklaplja posamezne silose
in hkrati tudi vidi kateri silos je prost ,kateri je kam povezan in pa količino materiala v
silosu. Posameznemu komandnemu mestu ,se lahko prepreči dostop do posameznih silosov
.Vsak silos se lahko spremlja časovno Npr.:Silos mora najprej odležati
24 ur ,ko se napolni in šele nato se lahko prazni..Polnenje silosov
je  avtomatsko ,programsko s pomočjo ur realnega časa  ali pa po nekem željenem programu.
Komandna mesta se lahko poljubno dodaja ali odvzema .
Ves proces se  spremlja tudi po lokalnem računalniškem omrežju.
zahtevajte informacije o izdelku
Krmiljenje silosov

KONTAKT

MOST d.o.o.
proizvodnja strojev in naprav Rakek

Podskrajnik 67
SI- 1380 Cerknica, Slovenija, Europe
+zemljevid

Telefon: +386/ 1 709 7016,
FAX: +386/1 709 7017,
Email: most.doo@siol.net